Zaakceptuj ciasteczka by skorzystać

Kontakt

Inter Api Sp. z o.o.

Telefon

Stacjonarny: +48 22 724 99 31
Komórkowy: +48 696 762 296

E-mail

Sprzedaż: sklep@equidea.pl
Inspektor Danych Osobowych: IOD@interapi.pl

Konto bankowe

Bank BG¯ Paribas S.A.:
PL 36 1750 0009 0000 0000 2140 2206

Dane adresowe

Chrzanów Mały 44 - Hala C1
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Chrzanów Mały
mazowieckie

Dane firmy:

NIP: 5340009899
REGON: 006920144
Sąd Rej. M.St. Warszawy
KRS : 0000171657

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka InterApi Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku (05-822) przy ul. Kazimierzowskiej 16 (adres e-mai: biuro@interapi.pl).

W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych (IOD@interapi.pl).

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do celów bezpośredniej komunikacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (t. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej RODO). Jednocześnie informujemy,
że prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych jest zapewnienie kontaktu z Klientem i odpowiedź na przesłaną wiadomość.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzanie nie dłużej, niż jest to konieczne do odpowiedzi na zadane pytanie, a po tym czasie dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT.

Ponadto informujemy, że posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych na warunkach wskazanych w RODO oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Przysługuje również Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób niezgodny z prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji określonych wyżej celów. Brak podania danych uniemożliwi lub utrudni prawidłową odpowiedź na Pana/Pani wiadomość. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.

Formularz kontaktowy